Nieuws

Home / Nieuws / Slaapapneu en bizarre plannen…………………! (advertentie Het Hele Westland 16 november 2022)

Slaapapneu en bizarre plannen…………………! (advertentie Het Hele Westland 16 november 2022)

Slaapapneu en bizarre plannen…………………!

Dat is de balans na zo’n half jaar met de nieuwe coalitie en het nieuwe college. Er gebeurt vrij weinig, ook al roept de immer via stortvloeden aan schriftelijke vragen klagende roerganger, dat de kanteling nu echt is ingezet. Het lijkt helaas eerder dat het college in slaap is gesukkeld, door een soort van slaapapneu. Goed, de gele zakken, waar wij ook niet gelukkig mee waren zijn weg. Maar het kind (de bronscheiding van PBD) is met het eveneens verwijderen van de bovengrondse containers ook met het badwater weggegooid. Inmiddels is afvalverwerker AVR in de regio Utrecht al gestopt met een deel van de nascheiding, maar de coalitie van WV, GBW en VVD blijft als een mantra roepen dat volgend jaar de kosten lager zullen zijn.
Kunt u rekenen? Reken er dan maar niet op!

Verder werden we op dinsdag 8 november jl. verrast met het wonderlijke plan van 1.500 spoedwoningen en de aankoop van het Fletcher Hotel Naaldwijk waar al snel statushouders in moeten worden geplaatst. De omwonenden en bedrijven in de buurt werden pas op woensdag geïnformeerd. Daar ga je dan met je zogenaamde transparantie en openheid die zo vaak door Duijsens werd gepropageerd, maar waarvan we ondervinden dat de luiken nu door het huidige college zowat zijn dichtgelast. Ook de uitspraak dat de Westlandse woningmarkt nu wordt vlotgetrokken, slaat nergens op. Het enthousiasme van de Provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken komt omdat met dit plan de deur na huisvesting van asielzoekers door het COA wagenwijd wordt opengezet. Verder mochten we als gemeenteraad gissen naar de kosten en mogelijke locaties. Wel werd gezegd dat dit plan een forse wijziging op de Westlandse begroting zal geven, waardoor we eigenlijk kunnen concluderen dat we op 9 november jl. voor spek en bonen een begrotingsraad hebben gehouden. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

Wat we nu dus ook zien is een college van partijen dat JARENLANG keihard heeft zitten roepen dat de gemeente alles slecht doet, maar aantoonbaar en feitelijk het zelf nu nog erger maakt. Jarenlang roepen dat het wel met minder ambtenaren kon?  Nu al met meer ambtenaren (fte per 1.000 inw) werken dan ooit in de geschiedenis van Westland. Jarenlang achterlopen met de taakstelling statushouders en nu beloven die taakstelling in te halen en zelfs nog meer niet-Westlanders binnen te halen! Het lijkt de landelijke VVD wel die ook altijd tegengesteld uitvoert dan wat ze roepen dat ze gaan doen.

De laatste verrassing was de motie van Duijsens over het laten onderzoeken hoe de WOS naar De Veiling in Poeldijk zou kunnen verhuizen. Over onbetrouwbaar bestuur gesproken! Na de asbestaffaire, die er vanaf 2015 voor zorgde dat alle zeilen moesten worden bijgezet om cultuur centrum de Leuningjes weer te kunnen openen, is er opgeteld reeds 3 miljoen euro geïnvesteerd. Vorig jaar werd nog een LPF Westland amendement aangenomen om de stichting die De Veiling beheert, tot minimaal 2031 de ruimte te geven te kunnen exploiteren. Na lang gedraal werd op 4 november jl. eindelijk ook de kleine zaal opgeleverd waar zojuist ook ca. € 600.000, – in is geïnvesteerd en dan wil de huidige coalitie de boel weer gaan verbouwen om voor nog meer geld de WOS naar Poeldijk te verhuizen. Bizar plan, waarmee WV, GBW en VVD ook op gaan voor het kampioenschap geld verbranden. Samenvattend kunnen we dus rustig spreken over een behoorlijke valse start van dit nieuwe college!

WESTLAND VOOR DE WESTLANDERS

Fractie LPF Westland

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu