Standpunten

Home / Standpunten / Westlandse identiteit

Westlandse identiteit

Op de Westlandse identiteit zijn we trots, LPF Westland wil deze cultuur dan ook graag behouden. In het Westland kijken we naar elkaar om. Sociale en culturele initiatieven verbinden de Westlanders, deze initiatieven verdienen de volledige medewerking van het lokaal bestuur.

Westlandse feestweken faciliteren

De feestweken die zomers plaatsvinden in de kernen verbindt de Westlandse inwoners. Dit moeten we koesteren en faciliteren; geen onnodige regels waardoor het de organisatie moeilijk wordt gemaakt. De organiserende comités kennen hun verantwoordelijkheid en kunnen dit.

Jeugdinitiatieven

Initiatieven voor de Westlandse jeugd moeten worden omarmd. Skatebanen, trapveldjes of een openbaar park voor de beoefening van sport. De jeugd heeft de toekomst, neem hen serieus! De houding van de gemeente richting onze jongeren moet zijn moet zijn: “Ja, mits…” in plaats van “Nee”.

Een andere typisch Westlandse gewoonte is het schuitvaren van jongeren in de zomer. Deze jongeren moeten we niet beknotten maar omarmen; spreek heldere, realistische spelregels met elkaar af. Zo blijft het leuk voor iedereen; leven en laten leven!

Huis van de buurt

Het Huis van de Buurt is een plek waar onze inwoners terecht kunnen voor vragen en hulp en is een plek waar de bibliotheek gevestigd is. LPF Westland juicht dit van harte toe. Mensen hebben behoefte aan ontmoeting. Het aantal 1-persoonshuishoudens neemt toe en ook het aantal ouderen groeit. Daarmee ligt eenzaamheid op de loer. Ontmoeting en activiteiten kunnen dit tegengaan en stimuleert de sociale cohesie.

Oudereninitiatieven

Het creëren van ontmoetingsplaatsen voor ouderen en het tegengaan van eenzaamheid is essentieel. Koffie-ochtenden in openbare gebouwen en het openstellen van sportkantines op doordeweekse ochtenden moet worden gestimuleerd.De snelheid waarin de wereld digitaliseert kan soms best lastig zijn voor ouderen. Het is daarom belangrijk dat zij terecht kunnen voor ondersteuning en vragen bij Vitis en de lokale bibliotheek.

Sociale werkvoorzieningen

Sociale werkvoorzieningen zoals Patijnenburg, Biesieklette en GroenPerspectief zijn van groot maatschappelijk belang en verdienen onze steun. De gemeente moet bij uitbesteding van taken eerst kijken of deze via deze organisaties kunnen worden uitgevoerd.

Schuldhulpmaatjes en mediation

LPF Westland pleit voor meer inzet van laagdrempelige schuldhulpmaatjes en mediation. We moeten inzet van deurwaarders zo veel mogelijk voorkomen; dit maakt de problemen alleen maar groter. Voorkomen is beter dan genezen.

Kunst & Cultuur

Een 100.000+ gemeente verdient een goed theater. Een nieuw Westland Theater de Naald moet er komen! Een nieuw theater kan multifunctioneel worden ingezet om Westlanders te verbinden. Denk aan culturele of kunstzinnige exposities, maar bijvoorbeeld ook aan vergaderingen en bijeenkomsten.

Dierenwelzijn

LPF Westland ondersteunt initiatieven op het gebied van dierenwelzijn. Het dierencentrum aan de Vierschaar moet er komen!

Blijf op de hoogte

Standpunten