Uitspraak Raad van State inzake Islamitische school wederom dubieus!

Uitspraak Raad van State inzake Islamitische school wederom dubieus!

Uitspraak Raad van State inzake Islamitische school wederom dubieus!

LPF Westland heeft kennis genomen van de teleurstellende uitspraak van de Raad van State. Helemaal als een verrassing komt dat uiteraard niet. Diezelfde Raad van State heeft namelijk geoordeeld dat er een islamitische basisschool moet komen. Dat heeft uiteraard een hoog 'Wij van WC-eend adviseren WC-eend' gehalte. Bijzonder is wel dat de Raad van State diverse steekhoudende argumenten van de raad onbesproken laat. De Raad van State laat onder meer na in te gaan dat in het indeplaatsstellingsbesluit de vermelding over de overlegbereidheid en het (al dan niet) horen van direct belanghebbende ontbreekt. De Raad van State gaat hier wel heel makkelijk aan voorbij en dat is op zijn zacht gezegd teleurstellend.

Dat betekent niet dat het er nu op zit. In de media wordt ten onrechte gesuggereerd dat daarmee de gerechtelijke procedure ten einde is. Dat klopt niet. Er is door de gemeenteraad van Westland ook nog een beroepsprocedure van de gemeenteraad tegen het goedkeuringsbesluit van de minister ingesteld dat de minister ten onrechte het plan van scholen heeft goedgekeurd omdat de stichtingsnorm niet wordt gehaald, zodat ook het laatste woord hierover bij de Raad van State, en daarbuiten, nog niet is gesproken.

Hoe dan ook, LPF Westland blijft zich verzetten tegen de komst van een islamitische basisschool zoals zij dat altijd heeft gedaan. Wat LPF Westland betreft komt de school er dan ook niet en blijven kinderen lekker samen spelen en samen leren.

Fractie LPF Westland