Vragen aan college over driejaarlijks kandelaberen bomen Irenestraat Poeldijk

Vragen aan college over driejaarlijks kandelaberen bomen Irenestraat Poeldijk

Wij zijn benaderd door de bewonerscommissie van de 6-hoog flat aan de Irenestraat in Poeldijk omtrent de drie jaarlijkse kandelaberen van de bomen. Tot nu toe zijn deze bomen iedere drie jaar gekandelaberd (tot kandelaar terugsnoeien). In 2011, 2014 en 2017. Echter, de gemeente heeft op vragen van de bewoners van het flatgebouw te horen gekregen dat besloten is deze niet volgens de driejaarlijkse beurt te snoeien, maar dit pas weer in 2023 te gaan doen. In de mededeling wordt tevens aangegeven dat er al in de winter van 2018/2019 zou zijn gesnoeid, maar dat is volgens alle bewoners pertinent onjuist.

Doordat de desbetreffende bomen niet tijdig worden gesnoeid, kunnen bewoners zo’n 7 maanden per jaar niet meer normaal van het gebruikelijke uitzicht genieten, maar is er door schaduwwerking ook last van de uitgroeiende bomen. In de communicatie naar de bewoners is ook niet duidelijk gemaakt waarom er van het driejaarlijkse snoeischema wordt afgeweken.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:


1. Kan het collega aangeven waarom er plots van het driejaarlijkse snoeischema wordt afgeweken voor de bomen die voor de flat aan de Irenestraat in Poeldijk staan?

2. Is het college bereid zo snel mogelijk (i.v.m. het seizoen) opdracht te geven deze bomen alsnog dit jaar te kandelaberen?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

John Witkamp