Vragen aan college over onderhoud zwembad de Hoge Bomen Naaldwijk

Vragen aan college over onderhoud zwembad de Hoge Bomen Naaldwijk

Wij zijn benaderd door vele teleurgestelde bezoekers (voornamelijk kinderen) van zwembad de Hoge Bomen. Al sinds december 2019 (!) is de grote glijbaan defect en niet meer te gebruiken door de bezoekers. Sinds die tijd en zeker ook met de kerstvakantie, wat normaliter een drukke periode is, moesten veel bezoekers worden teleurgesteld. Gezien het unanieme raadsbesluit van inmiddels alweer vijf jaar geleden om zwembad de Hoge Bomen open te houden, de latere woorden van de wethouder waarin hij sprak: ‘we gaan voor vervangende nieuwbouw’, en een recentere uitspraak/ belofte van de wethouder dat het zwembad ‘heel, schoon en veilig’ zou blijven baart dit ons ernstige zorgen.

Het lijkt er ons inziens namelijk bijna op dat er hier sprake is van een sterfconstructie. Het zwembad wordt niet meer goed onderhouden en er wordt op die manier een voorschot genomen op een mogelijke discussie rondom zwemwater in Westland. Dit kan wat LPF Westland betreft niet de bedoeling zijn. Zeker met de volgende schoolvakantie alweer voor de deur is het onbegrijpelijk dat dit nog niet geregeld is.

Dit brengt de fractie van LPF Westland dan ook tot de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven waarom zij hun afspraak ‘heel, schoon en veilig’ houden van zwembad de Hoge Bomen niet nakomen?

2. Is het college bereid zo snel mogelijk actie te ondernemen en te zorgen dat de grote glijbaan weer zo spoedig mogelijk te gebruiken is?
    (zeker voor de vele kinderen tijdens de schoolvakanties)


3. Kan het college ons gerust stellen dat hier géén sprake is van sterfconstructie, vertragingstechniek o.i.d. en dat bezoekers van zwembad de Hoge Bomen tot in lengte van jaren, of tot anders besloten, mogen rekenen op een heel, schoon en veilig zwembad in Naaldwijk?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Dave van Koppen