WMO voor huishoudelijke hulp moet goed worden uitgevoerd

WMO voor huishoudelijke hulp moet goed worden uitgevoerd

In de commissievergadering van 13 mei jl. is de situatie besproken rondom de meldingen van de klachten rondom de herindicatie WMO voor de huishoudelijke zorg. Daar waar wij eerder in de beantwoording van de gemeente op 8 mei jl. meegedeeld kregen dat er slechts 6 meldingen bekend waren (0,0035%) op 1.700 her- indiceringsdossiers, bleek uit de behandeling in de commissie er nu plots 120 problemen geconstateerd te zijn (7%). Wij zijn verbaasd over deze plotse afwijking binnen een week en de wijze waarop een en ander gecommuniceerd is vanuit de ambtelijke organisatie. Laat duidelijk zijn dat her- indicering niet mag leiden tot verkeerde beslissingen of uitvoering. Ja, er zal gekeken moeten worden naar het takenpakket en de kosten en men moet beseffen dat huishoudelijke hulpen komen helpen met de huishouding en geen sociaal werkers zijn.

Maar dat een indicatie zorgvuldig en met het belang van de zorgvrager in het oog houdend moet gebeuren, staat ook voor LPF Westland als een paal boven water. Wij zijn zeer benieuwd waarmee het college als oplossing gaat komen met de uitkomst van de commissievergadering van 13 mei jl. in het achterhoofd en zullen aan de hand daarvan ons standpunt bepalen in de gemeenteraad.

Fractie LPF Westland