Nieuws

Home / Nieuws / Zienswijze LPF Westland op de concept Regionale Energiestrategie (RES)

Zienswijze LPF Westland op de concept Regionale Energiestrategie (RES)

Zienswijze LPF Westland op de concept Regionale Energiestrategie (RES)

Vanuit het zogenaamde klimaatplan van de overheid is geopperd dat er vanuit diverse landelijke regio’s een Energiestrategie moet worden aangereikt om zo te bezien of de eerder geformuleerde klimaatdoelen en de effecten op de energievraagstukken, efficiënte en betaalbaar zijn. Op basis van de eerder toegezonden “concept RES” voor de regio Haaglanden en Rotterdam (MRDH), hebben wij een zienswijze ingestuurd voor bespreking en inbreng in de reactie van de gemeente Westland. Alle gemeenten moeten in regionaal verband aangeven wat zij van de klimaatplannen en de invulling voor de komende tientallen jaren vinden. Uiteraard zijn wij helemaal niet te spreken over de absurde en doorgeslagen zaken die in het door de milieumaffia geïnitieerde nationale klimaatplan zijn opgenomen. Uiteraard hopen we op een nieuwe regering na de 2eKamerverkiezingenverkiezingen van 17 maart 2021 die een eind maakt aan het slopen van Nederland vanwege dit voorliggen de klimaatplan.

De complete zienswijze kunt u lezen via deze link.

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu