Nieuws

Home / Nieuws / Zorg voor voldoende betaalbare koopwoningen in Westland

Zorg voor voldoende betaalbare koopwoningen in Westland

Het wordt steeds moeilijker voor starters om op de huizenmarkt een betaalbare woning te kopen. Er zijn te weinig huizen en wat er is, is te duur. Vraag en aanbod sluiten gewoon niet aan. Voor modaal verdieners zijn negen op de tien koophuizen onbetaalbaar. Ook in Westland is er voor deze groep nauwelijks een koopwoning te vinden.

LPF Westland is van mening dat in Westland het aanbod van betaalbare koopwoningen met een v.o.n. koopprijs van maximaal €240.000 moet worden vergroot. Om zo ook onze starters met een inkomen tot ongeveer 1,5 modaal wel de kans te kunnen bieden op een koopwoning.

In het concept eerste bod Nieuwe Woningafspraken die op basis van de op 8 juli 2020. geactualiseerde woonvisie in de regio Haaglanden door Westland zal worden gedaan, zien we dat er tot 2030 300 goedkope koopwoningen tot €198.500 en 1700 middel dure koopwoningen tot €310.000 zullen worden gebouwd. In deze groep middel dure koopwoningen zien wij graag een groot aantal woningen die haalbaar zijn voor inkomens tot ongeveer 1,5 modaal.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Hoeveel van de 1700 middeldure koopwoningen kunnen er gerealiseerd worden in de prijsklasse van € 198.500 tot € 240.000?

2. Welke maatregelen en toewijzingsmogelijkheden ziet het college als haalbaar om deze woningen toe te kunnen wijzen aan onze Westlandse inwoners?

3. Welke juridische constructies of verkoopbepalingen ziet het college als mogelijkheid om deze woningen voor de komende 10 jaar voor deze doelgroep te behouden?

4. Wanneer kunnen de eerste woningen worden opgeleverd?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

André van der Meer
Jolanda Suijker

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu