• Voorkeur voor christelijke, niet-economische vluchtelingen
 • Vluchtelingen krijgen tijdelijke status
 • Geen verplichte huisvesting statushouders
 • Geen voorkeursbehandelingen voor statushouders
 • Geen islamitische basisschool
 • Realistischer begroten in geld en tijd
 • Ontvangers van subsidies kritisch volgen
 • Stoppen met Westland Marketing
 • Meer huizen voor Westlandse jongeren
 • Ouderenwoningen dichtbij voorzieningen
 • Statushouders mogen geen voorrang krijgen op Westlanders op de wachtlijst
 • Meer mensen met een beperking aan het werk
 • Wie kán werken, werkt ook
 • Goed Nederlands spreken is basisvoorwaarde
 • Herstructurering tuinbouw stimuleren
 • Geen oneigenlijk gebruik van tuinbouwgrond toestaan
 • Proactief vergunningenbeleid bij mogelijke overlast
 • Beter overleg met bewoners in de planvorming
 • Openbare gebouwen voor iedereen toegankelijk
 • Betere ontsluiting van Westland
 • Fietsers moeten veiliger van A naar B kunnen
 • Kernen goed bereikbaar
 • Betere verbinding, vooral in kleine kernen
 • Onderzoek naar tram in Westland
 • Inzetten op vervoer op maat / plusbus
 • Overlast direct aanpakken
 • Boa’s krijgen meer bevoegdheden
 • Lokale beveiligingsbedrijven inschakelen
 • Camerabeelden actief gebruiken bij misdrijven
 • Politiebureau Naaldwijk mag niét sluiten!
 • Meer mogelijkheden voor Westlandse feestweken
 • Geen extra geluidsberperkingen
 • Geen extra regelgeving bij feestweken
 • Bredeschoolconcept
 • Behouden van scholen in kleine kernen
 • Geen Islamitische basisschool
 • Waterdicht systeem indicatiestelling
 • Steun voor ouderen-initiatieven
 • Mantelzorgers vaker ontlasten
 • Belevingsgerichte zorg realiseren
 • Kleinschalige zorgaanbieders faciliteren
 • Sluitingstijden horeca aanpassen
 • Het wordt tijd voor meer jeugdwerk
 • Meer ontmoetingsplekken
 • Bus Route 25 komt terug
 • Hart voor dierenwelzijn
 • Steun voor initiatieven zoals een noodopvang
 • Steun voor kinderboederijen
 • Meer inzetten op topsport
 • Nieuw combi-zwembad Hoge Bomen
 • Ondersteuning LHBTG+-beleid
 • 25% regeling voor verenigingen