Financiën

Financiën

We waren het in Westland gewend dat we tot de financieel gezondste gemeenten van Nederland behoorden. In 2010 kwam er een kentering. De jaarrekening liet een negatief resultaat zien. Tweehonderd miljoen euro, overgehouden aan de verkoop van het energiebedrijf en Caiway, kon het tij niet keren. Westland had zich laten verleiden tot het aankopen van veel bouwgrond voor de Westlandse Zoom en kreeg, door de crisis op de woningmarkt, de rekening gepresenteerd.

Na jaren van bezuinigen - die we allemaal hebben gemerkt - gaat het nu weer de goede kant op. Maar het gaat LPF Westland nog lang niet hard genoeg. Waar wij voor staan, is een gemeentebegroting die solide, gezond én realistisch is. Het voordeel van die strakkere begroting gaat elke Westlander merken in de portemonnee. Bijvoorbeeld omdat de woonlasten waaronder de OZB minder hard stijgen of - liever nog - dalen.

Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
  • Elk jaar is de begroting ruimer dan nodig is. Aan de ene kant door een onrealistische planning, aan de andere kant door de te grote hoeveelheid wensen. We gaan eindelijk eens verstandig met ons huishoudboekje om.
  • We kijken kritisch naar posten die lager kunnen. Of die zelfs helemaal kunnen worden afgeschaft. Van zaken als Westland Marketing, het Westland Event, internationale Westlandse activiteiten en dergelijke is het rendement nog nooit aangetoond.
  • Jaarlijkse grote subsidies zoals aan Vitis Welzijn moeten jaarlijks goed beoordeeld worden en geen automatisme zijn.
  • Leges moeten kostendekkend zijn, met uitzondering van goede doelen: geld dat voor een goed doel is opgehaald, mag niet opgaan aan leges, vergunningen of toeristenbelasting.
  • We bekijken elke belasting goed op het praktisch nut. Als we – een voorbeeld – nu zo graag het toerisme willen bevorderen, moeten we dan wel een toeristenbelasting blijven heffen?