Huisvesting en wonen

Huisvesting en wonen

De druk op de Westlandse woningmarkt is veel te groot. Gelukkig wordt er weer gebouwd. Maar alleen voor de Westlanders die een koopwoning kunnen betalen of ook voor doelgroepen die nu geen kans krijgen? Starters en jongeren met interesse in koop- als huurwoningen jagen we de streek uit. Senioren moeten ver weg van de kernen wonen, zonder winkels en andere voorzieningen in de buurt. In de huursector zit de doorstroming op slot.

Natuurlijk is het goed om in oplossingen te denken. Beter is het nog om naar de oorzaken van die overspannen woningmarkt te kijken. We hebben te maken met afspraken die gemaakt zijn binnen Woonnet Haaglanden. Daardoor halen we ook nog eens veel mensen van buiten naar het Westland. Moeten we niet gewoon terug naar een woonbeleid waarin onze inwoners voorrang hebben?
Bovendien huisvesten we al duizenden arbeidsmigranten. Afgezien van extra druk op de woningmarkt willen we voorkomen dat te grote concentraties van migranten voor problemen gaan zorgen.


Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
  • Westland heeft een meer evenwichtig woningbestand. Jongeren en starters vinden hier betaalbare woningen. Ouderencomplexen staan op wandelafstand van alle dagelijkse faciliteiten. We stimuleren de ontwikkeling van kangoeroewoningen voor meerpersoonshuishoudens. In de huursector komt de doorstroming op gang door de bouw van woningen in duurdere segmenten.
  • De gemeente wijst nieuwbouwwoningen in de (goedkope) koopsector toe volgens het gemeentelijke inschrijvingssysteem. Het principe is volgens LPF Westland heel simpel: wie het langst ingeschreven staat heeft de meeste rechten. Projectontwikkelaars krijgen geen kans meer om onder die afspraken uit te komen.
  • We hebben niet alleen oog voor nieuwbouw. Ook gaan we oude panden, scholen en andere gebouwen herontwikkelen voor nieuwe bestemmingen.
  • Het is afgelopen met de verpaupering van oudere wijken. Samen met bewoners, woningcorporaties, eigenaren en projectontwikkelaars komen er initiatieven die de leefbaarheid bevorderen.
  • Westland staat op het gebied van wonen weer op eigen benen. Samen met andere gemeenten maken we ons los van Woonnet Haaglanden.
  • Woningcorporaties komen netjes hun prestatieafspraken na. Er komt duidelijkheid over hun werkwijze en de toewijzing van sociale huurwoningen. Ze spelen geen spelletjes meer bij het toewijzen van woningen aan anderen dan Westlanders.
  • Arbeidsmigranten gaan wonen op of bij de plekken waar ze werken, indien mogelijk. Ze zijn steeds minder te vinden in de kernen en al helemaal niet in grote aantallen in één woning of in aparte (Polen)hotels.