Immigratie

Immigratie

In de jaren negentig heeft Nederland ruimhartig duizenden Somaliërs opgevangen, op de vlucht voor de burgeroorlog in hun land. In 2016 rekende het CBS uit dat 25 jaar later zeven van de tien Somaliërs een bijstandsuitkering hebben. Je zou zeggen: in een kwart eeuw tijd zou je onderhand toch eens een eigen bestaan hebben kunnen opbouwen. Wij kennen in ieder geval nog wel een paar tuinbouwondernemers die genoeg werk hebben.

Dat voorbeeld staat niet op zichzelf. Ondanks alle mooie verhalen over inburgering komt er weinig van integratie terecht. Is het gek dat wij van LPF Westland er ook een beetje kritisch over zijn? We kunnen niet iedereen opnemen die vindt dat het in Europa allemaal beter is geregeld. Daarmee leggen we een bom onder onze verzorgingsstaat.
We hebben al genoeg bezuinigd. Op de zorg. Op de aandacht voor ouderen. Op onderwijs. Op politie. Op jeugdzorg. 

Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
  • Als we al mensen opvangen, zijn dat niet-economische vluchtelingen met bij voorkeur een christelijke achtergrond. Mensen die in eigen land worden onderdrukt.
  • Vluchtelingen krijgen een tijdelijke status. Is het in het land van herkomst weer veilig, dan keren ze terug.
  • Géén voorkeursbehandelingen voor statushouders. Of iedereen gratis paspoorten of niemand. Of iedereen een tegemoetkoming in de kosten of niemand.
  • We gaan met de overheid in overleg om de verplichte huisvesting van statushouders fors naar beneden bij te stellen. In een overbevolkte streek vangen we al duizenden Oost-Europeanen op die in de tuinbouw werken.
  • Statushouders moeten gespreid worden gehuisvest in de kernen. We snappen dat het gezellig is om naast elkaar te wonen, maar we kennen een paar buurten in Rotterdam en Den Haag waar dat minder succesvol is afgelopen.
  • We willen geen islamitische basisschool. Wat valt er dan nog te integreren als je op 6-jarige leeftijd al leert onderscheid te maken in mensen op basis van je geloof? Of dat je leert dat de man belangrijker is dan de vrouw?