Milieu, duurzaamheid, kust en recreatie

Milieu, duurzaamheid, kust en recreatie

Natuurlijk hebben we oog voor het milieu. Maar we houden niet van schone-luchtfietserij. We bekijken duurzaamheid liever met een praktische bril. Als we overstappen op alternatieve energiebronnen, dan kiezen we die mogelijkheden die bij een streek als Westland passen. Niet voor niets was het LPF Westland dat destijds een - aangenomen - motie heeft ingediend om windturbines tegen te houden.

Recreatie kan een tweede economische motor zijn. Maar laten we dan ook investeren in recreatie op Westlandse schaal, zoals vaarrecreatie. Daarvoor investeren we óók in goede afspraken met het Hoogheemraadschap van Delfland.

Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
  • Er komen geen grote windturbines bij in Westland: te veel lawaai, te veel slagschaduw. Ook de winning van gas staat op een laag pitje. Als gemeente investeren we actief in duurzame alternatieven zoals zonne-energie en geothermie (aardwarmte).
  • Het Westlandse strand is een familiestrand. Om toerisme en recreatie te stimuleren, zijn enkele strandpaviljoens jaarrond open.
  • Er zijn meer mogelijkheden voor Westlanders om dichtbij huis te recreëren. Dat zijn kleinschalige vormen van recreatie, ook aan de kust.
  • De streek wordt aantrekkelijker voor niet-Westlanders om hier een bezoek te brengen. We hebben geen capaciteit voor massatoerisme, maar wel oog voor wat het Westland uniek maakt: het strand, de vaarwegen en de dorpen.