Onderwijs

Onderwijs

‘School’ staat bij LPF Westland voor brede ontplooiingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Als gemeente hebben we veel basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Wat nog beter kan, is dat we in vele kernen meer mogelijkheden bieden om kinderen van 0 tot circa 16 jaar één vertrouwde omgeving te bieden. Hoe? Door meer in te zetten op brede scholen.

Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
  • LPF Westland kiest voor kleine, herkenbare scholen in de kernen. Scholen die passen binnen het bredeschoolconcept, in samenhang met kinderopvang, cultuur en sport.
  • De gemeente maakt zich sterk voor het behoud van scholen in de kleinere kernen, waar een school vaak het hart van de gemeenschap is (zoals Heenweg).
  • Scholen, kinderopvangorganisaties en verenigingen worden actief betrokken bij het masterplan Onderwijs-huisvesting. De raad krijgt weer het mandaat voor dit masterplan, niet het college.
  • Bij nieuwbouw of verbouwing van een brede school staat voorop dat de ruimte multifunctioneel bruikbaar moet zijn, dus ook geschikt voor naschoolse opvang.
  • De onderwijshuisvesting koppelen we aan het Westlandse accommodatiebeleid dat nog steeds niet van de grond komt. Scholen worden niet intensief gebruikt, staan grotendeels leeg terwijl verenigingen dankbaar gebruik zouden kunnen maken van de ruimte, zeker in een tijd van teruglopende subsidies.
  • We beginnen zo vroeg mogelijk met integreren van andere culturen. Een islamitische basisschool in Westland gaat het wel heel lastig maken om een beetje begrip op te brengen voor andermans ideeën.
  • Zwemonderwijs wordt weer onderdeel van het basisonderwijs. De baden zijn er, zwemlessen worden in veel gezinnen onbetaalbaar. Willen we het risico lopen dat kinderen niet meer leren zwemmen in een waterrijke gemeente?
  • Ook zwemmen doen we samen. Niet gescheiden omdat een geloof dat verlangt. We zouden integreren, hebben we net afgesproken.