Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is een vak voor gevorderden in een overvolle regio als Westland. Wat we de laatste jaren iets te veel hebben gezien, is dat omwonenden voor een voldongen feit staan bij de presentatie van plannen. Dat kán niet alleen anders, dat móet ook anders. Er wordt een nieuwe Omgevingswet geïntroduceerd, één die gemeenten meer instrumenten geeft om zelf te sturen. Laten we die kans dan ook met twee handen beetpakken. En dan samen, beleidsbepalers én inwoners. Met de burgers gaan we er actief aan werken dat Westland een gemeente is waar je met plezier woont, werkt, onderneemt, leert of recreëert.

Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
  • We houden een beetje rekening met elkaar. Dat betekent dat we normen niet zodanig gaan versoepelen dat partijen - bijvoorbeeld overlastgevende bedrijven en bewoners - met elkaar in conflict gaan komen. Bij het vergunningenbeleid hanteren we ruime afstandsnormen die bewoners vrijwaren van geluidsoverlast, stank of andere vervelende milieugevolgen.
  • Met die realistische normen maken we het meteen voor ondernemers eenvoudiger om te ondernemen, omdat zij niet langer worden geconfronteerd met klachten uit te omgeving.
  • Projectontwikkelaars, bedrijven en andere initiatiefnemers voor plannen gaan na overleg met de gemeente eerst met de bewoners in overleg over hun plannen. Daarmee creëren we plannen die breed worden gedragen en houden we tijd- en geldverslindende juridische procedures buiten de deur.
  • De Westlandse inwoner krijgt een grotere inbreng in het opstellen van een omgevingsvisie. Die maken we immers voor die inwoners, dus wat is er nu logischer dan hen te laten meepraten over welke kwaliteit zij willen?
  • Bij plannen voor openbaar toegankelijke gebouwen halen we er deskundigen bij: die van het Platform Gehandicapten Westland. Niet alleen voor de vorm, maar om hun mening serieus te nemen.
  • Met name in oudere wijken is het tekort aan parkeerplaatsen rampzalig. We kunnen niet eeuwig blijven toekijken hoe straten vollopen, maar gaan actief zoeken naar alternatieven in de openbare ruimte. En burgers die met initiatieven komen, krijgen daar de kans voor.
  • Het tekort aan parkeerruimte speelt ook in de centra. Vooral in de centra van Naaldwijk en Wateringen is er op vrijdag en zaterdag ruimte te kort. Dat gaat ten koste van onze middenstand. Ook hier gaan we actief op zoek naar oplossingen.
  • Bij toekomstige veranderingen nemen we het belang van parkeren realistisch mee. Hoe kan het gebeuren dat we twee gemeentehuizen laten bouwen waar bij oplevering al een tekort aan parkeerplaatsen is? We gaan niet alle leegstaande winkelpanden weer aan een nieuwe winkel helpen. Dat betekent dat we makkelijker omspringen met bestemmingswijzigingen.