Sport

Sport

Westland stelt wat voor op sportgebied. Veel mensen sporten, individueel of in teamverband. Het voorzieningenniveau is hoog. Als het aan ons ligt, gaan we die sport nog belangrijker maken. Het is voor ons een manier om de sociale cohesie in de regio op hoog niveau te houden.

Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
  • We gaan na jaren van praten investeren in een topsportbeleid dat succesvol is.
  • Ee gaan na jaren van praten investeren in een topsportbeleid dat succesvol is.
  • Westland ondersteunt actief de John Blankenstein Foundation en daarmee het LHBTG+-beleid in de sport.
  • Gemeente Westland heeft een stimulerende functie in het verbinden van sport en goede doelen met elkaar. De gemeente werkt daar actief aan mee.
  • De 25%-regeling is weer actueel. Daarmee investeren verenigingen voor 75% zelf in de kosten van vernieuwing of uitbreiding (vaak door acties van de leden bijeengebracht) en neemt de gemeente het restant voor haar rekening. Het zijn immers vooral lokale ondernemers die ervan profiteren als verenigingen investeren.