Tuinbouw

Tuinbouw

De tuinbouw is essentieel voor de vitaliteit van Westland. We hebben de afgelopen jaren gezien hoe kwetsbaar een streek kan zijn met een economie die maar één motor heeft. Daarom zet LPF Westland in op een versterking van de tuinbouw.

Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
  • In Westland is plaats voor bedrijven van 1 tot ca. 8 hectare, actief in bloemen, planten en (niche)groenten, met een breed assortiment voor de gehele handelsketen.
  • Aan het areaal wordt niet langer meer getornd. We hebben al genoeg hectaren ingeleverd.
  • Voor uitbreiding van het glastuinbouwcluster kijken we ook buiten de grenzen van het Westland. Er is ook bij de buurgemeenten ruimte, ook voor bijvoorbeeld toeleverende industrie op bedrijfsterreinen.
  • De modernisering van de glastuinbouw faciliteren we door de herstructurering van verouderde gebieden te stimuleren en uitplaatsing van bedrijfswoningen eenvoudiger te maken.
  • Bewoners van uit te plaatsen woningen bieden we alternatieve woonruimte in de directe nabijheid van of in de kernen aan.
  • We zijn kritisch op oneigenlijk gebruik van glastuinbouwgrond. Maar als we moeten handhaven, doen we dat wel met de menselijke maat.