Veiligheid

Veiligheid

Bij LPF Westland streven we naar een veilige streek. Een Westland waar burgers en ondernemers kunnen rekenen op de politie en de gemeentelijke overheid. Het bevorderen van de veiligheid was al een van de speerpunten tijdens de oprichting van de partij. We hebben er altijd aan vastgehouden. Een voorbeeld: het was ons initiatief om cameratoezicht in de gemeente te introduceren. Ook is de Aso-wet op ons verzoek toegevoegd aan de APV, een wet die de burgemeester de vrijheid geeft op te treden bij asociaal gedrag.

Juist nu is er de noodzaak om veiligheid weer bovenaan het prioriteitenlijstje van de gemeente te krijgen. Is dit wel het juiste moment om de capaciteit van het Westlandse politieapparaat in te krimpen, vragen we ons in alle eerlijkheid af. Straks zijn we ook nog ‘ons’ politiebureau kwijt. Op doordeweekse nachten is de veiligheid in Westland en Midden-Delfland dan in handen van twee surveillance-auto’s. Volstrekt onaanvaardbaar.

Boa’s en handhaving

Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) kunnen bijdragen aan de openbare orde en veiligheid. Maar laten we hen dan de bevoegdheden geven om echt van toegevoegde waarde te zijn. Laat hen in de avonduren signaleren om overlast tegen te gaan. En breid hun aanwezigheid uit tot en met de nachtelijke uren.

Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
  • Overlast in de Westlandse kernen: direct aanpakken. We hanteren een zero tolerance beleid, dan kan dat maar duidelijk zijn.
  • We gaan meer gebruikmaken van lokale beveiligingsbedrijven die ’s nachts - betaald - de politie assisteren en daarmee het veiligheidsgevoel vergroten.
  • Buitengewone opsporingsambtenaren krijgen meer bevoegdheden.
  • Camerabeelden van particuliere camera’s mogen gewoon worden gebruikt om verdachten op te sporen en dus via internet worden gedeeld. In wat voor land leven we als het belang van de burger ondergeschikt is aan het belang van criminelen?
  • Drugsdealers krijgen het zwaar in Westland. Van een reactief beleid gaan we over naar een actief opsporingsbeleid, inclusief opsluiten.
  • LPF Westland wil de regeldruk voor de vrijwillige brandweer verlagen om het werk voor brandweerlieden niet onmogelijk te maken, maar om het juist optimaal te faciliteren.