Verkeer

Verkeer

Het Westland is een druk gebied met een infrastructuur die niet met z’n tijd is meegegaan. We kunnen niet de hele regio asfalteren, en dat is ook het laatste wat we willen. Maar als we kritisch kijken naar de doorstroming, dan is het duidelijk dat er ‘iets’ moet gebeuren. Voor ondernemers, voor inwoners, voor schoolkinderen, voor sporters, voor recreanten - voor iedere Westlander.

Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
  • We gaan met de provincie alle mogelijke oplossingen inventariseren om de ontsluiting van het Westland te verbeteren.
  • De veiligheid van fietsers krijgt een hoger belang. Daar betrekken we ook scholen, (sport)verenigingen en andere betrokkenen bij.
  • Voorop staat dat de centra van alle kernen goed bereikbaar moeten blijven.
  • Er komt een apart meldpunt in Westland om te monitoren hoe het zit met de verkeersintensiteit.