Werk en inkomen

Werk en inkomen

Werk en voldoende banen zijn de basis voor een gezonde toekomst van de streek. Dat bereiken we alleen maar met een sterke lokale en regionale economie. Daarom investeren we actief in een optimaal ondernemersklimaat in Westland. Waar mogelijk faciliteren we bestaande en nieuwe ondernemers op allerlei terreinen. Regelgeving moet er zijn, maar niet meer dan nodig is.

Ook kijken we naar de andere kant, die van de werknemers. Er staan nog te veel mensen langs de kant die wel willen werken maar het op eigen kracht niet kunnen. (Als ze niet willen maar wel kunnen, wordt het een ander verhaal.) Als er een aanpassing van de werkplek nodig is, faciliteren we die. Patijnenburg is daar een belangrijke partner bij.

Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
  • We stimuleren bedrijven (en gemeentelijke instellingen) om mensen in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen omdat de Participatiewet dat van ons vraagt, maar vooral omdat we vinden dat we dat als Westlandse samenleving aan elkaar verplicht zijn.
  • Wie kán werken, werkt ook. Dat betekent dat je voldoet aan de belangrijke basisvoorwaarde dat je fatsoenlijk Nederlands kunt spreken en schrijven. Zo niet, dan volg je een opleiding.
  • Binnen de eigen gemeentelijke organisatie komt er een rem op de inzet van flexkrachten. Wij kiezen liever voor vaste medewerkers met bekende gezichten, wat de band tussen overheid en burger versterkt.