Zorg

Zorg

De verzorgingsstaat mag dan verleden tijd zijn, dat wil niet zeggen dat de nieuwe participatiemaatschappij als een zonnetje functioneert. Integendeel, er is - ook in Westland - nog genoeg te doen. Vanuit het rijk heeft de gemeente de opdracht gekregen een veelheid aan taken over te nemen. We begrijpen dat een nieuwe manier van werken essentieel is om het systeem in de toekomst betaalbaar te houden. Maar om alles dan maar op de zelfredzaamheid van burgers te gooien, gaat ons veel en veel te ver. 

Waar mag je ons over 4 jaar op afrekenen?
  • Het systeem van indicatiestelling in de zorg wordt waterdicht. Het is afgelopen met grootschalig misbruik van zorggelden terwijl er voor schrijnende gevallen geen geld meer is.
  • Ook is het duidelijk wat en wie subsidie krijgt en wat daar het maatschappelijk rendement van is.
  • We onderkennen het belang van samenwerking met partners in het veld. Maar het aantal subsidieontvangers moet wel overzichtelijk blijven en hun toegevoegde waarde transparant. We maken met elke partij duidelijke afspraken.