Nieuws

Home / Nieuws / ‘Wind tegen is wind mee als je de andere kant op gaat’.. (inbreng bij Voorjaarsnota 2023)

‘Wind tegen is wind mee als je de andere kant op gaat’.. (inbreng bij Voorjaarsnota 2023)

Voorzitter,

‘Wind tegen is wind mee als je de andere kant op gaat’.. oftewel het gaat er maar net om welke keuzes je maakt. Het gaat om positief of negatief tegen zaken aankijken. En zo zullen we dat ook vandaag doen wanneer we de jaarstukken, 1e voortgangsrapportage en perspectiefnota van de Gemeente Westland bespreken. De één zal het vanuit een ander perspectief bekijken dan een ander, mogelijk ook vanwege een andere rol die eenieder heeft. Als LPF Westland hebben we op een positief/constructieve wijze gekeken naar alles wat ons vandaag voor ligt en er vallen ons een aantal zaken op;

Allereerst -en dat is ook best een klein irritatiepuntje bij mijzelf merk ik voorzitter- .. worden we door het college gevraagd om mee te denken en mee te doen met een opwerking naar de begroting, we krijgen (al dan niet in beslotenheid) beelden te zien die absoluut niet rooskleurig zijn. 10 tot 20 miljoen te kort/ in de min… en dat is nog zónder nieuwe ambities en/of nieuw beleid. (!)
En wat schetst dan mijn verbazing; een groot stuk in het AD afgelopen maand, waarin de wethouder financiën aangeeft dat het prima gaat, 8,7 miljoen over.. lekker man.. dat we een grote reserve hebben… dus komt wel goed… Of een nieuwsbrief van één van de coalitiepartijen waarin staat, en ik citeer: ‘De financiële positie van de gemeente is ook weer op orde!’… (einde citaat)
Ik denk dan echt; huh? 10/20 miljoen tekort? Extra avonden om met alle fracties naar de begroting te kijken…waarom ga ik naar die bijeenkomsten waarin we -zogenaamd samen- gaan opwerken naar een begroting en die proberen sluitend te krijgen? College/coalitiepartijen vinden dat het financieel prima gaat? Financiën op orde? Nou succes de komende jaren met de begroting dan… We zien hem wel verschijnen. Maar dit lijkt mij niet de bedoeling van wat het college bedoeld met samen opwerken naar de begroting?  Een nieuwe werkwijze… Of wel?

Een tweede punt; waarom ga ik naar die bijeenkomsten als er hier in de perspectiefnota allemaal mogelijke belastingen in staan die dit college wil gaan invoeren; hondenbelasting € 250.000, reclamebelasting € 250.000, gemeentelijke uren doorberekenen aan organisaties van evenementen €75.000, kwaliteit van begraafplaatsen verder naar beneden € 50.000 (je vraagt je af; hoe dan?? We schreeuwen als raad al jarenlang dat dit juist beter moet!!), ook nog eens hogere leges op begraafplaatsen € 50.000. Ja, je kan het zo gek bijna niet bedenken.. Een totaal van alles bij elkaar
€ 675.000 en dan tot tweemaal toe een amendement of initiatiefvoorstel van de coalitiepartijen waarbij ze een MILJOEN (dus méér dan al die besparingsregelingen bij elkaar) gratis geld weggeven.

Of.. Een Waterman dat voor 6 miljoen straks echt een bodemloze put gaat worden, dat ziet een blinde nog aankomen, een Fletcher hotel dat aangekocht wordt voor 8 miljoen, met echt een voor Westlanders hele slechte Flexroute en ook een zeer slecht exploitatiebegroting van het hotel. Een route die de deur voor het COA wagenwijd openzet, een mooie doorstroming voor ze faciliteert en de Westlanders het nakijken hebben. En recent nog een college dat graag een dure verhuizing van de WOS naar de Veiling wil arrangeren terwijl daar net voor miljoenen in geïnvesteerd is. Als dat soort -ook dus financiële- absurde keuzes gemaakt worden, waarom ga ik dan nog naar die bijeenkomsten?
Dat valt toch allemaal niet met elkaar te rijmen?  Aan de ene kant gooien we miljoenen weg, aan de andere kant gaat we straks hierdoor weer een hondenbelasting invoeren… En bedankt coalitiepartijen… en bedankt college…

Maar zoals gezegd voorzitter willen we er positief/instructief inzitten en kijken we dus nog maar eens wat er gebeurd is met onze 10-punten die we mochten indienen bij de aanvang van dit college. Ook toen hebben we positief en constructief meegedacht en 10 punten aangeleverd.  Maar helaas; we zien nog weinig of NIETS terug van dat 10-punten lijstje. Ik weet niet hoe dat bij andere partijen zit? Of dat het college al deze lijstjes nog op het netvlies heeft?

Maar oké, ook daar stappen we overheen. Als LPF Westland zullen we wederom een constructieve/ positieve houding aannemen en onze reactie geven op de 9 oplossingsrichtingen die het college aan ons voorlegt, waarbij ik wel wil opmerken dat partijen die al jaren lekker hard vanaf de zijlijn roepen dat alles ‘kwalitatief uitermate teleurstellend’ was wat voorgaande colleges aan het doen waren hier lelijk door de mand vallen. Want nu ze zelf aan het roer zitten en de keuzes moeten maken, komen ze er niet uit en vragen ze het nu maar snel aan de raad. Maar goed.. onze doorkijk van de 9 punten;

1 – Tekorten in 2026/2027
‘Hoe wenst u om te gaan met tekorten?’ Nou het liefst willen we een college dat ervoor zorgt dat er helemaal geen tekorten zijn!  Maar oké, bij een aantal overheidstaken mag je als LPF Westland inderdaad prima zeggen; ‘Geen knaken, geen taken!’  We kunnen niet alles.
Maar ook willen we het college meegeven dat we vinden dat je het nu structureel moet dekken. Het over de schutting gooien van nieuwe colleges of periodes of het nu incidenteel dekken is wat ons betreft ‘kort en snel pleisters plakken’.

2 – Sociaal Domein
Het college wil 1 miljoen besparing gaan zoeken, terwijl er in het sociale domein af en toe klappen komen van 10-15 miljoen. Hier is dus niet tegenaan te werken. Bij het sociale domein zouden wij het als partij niet erg vinden om veel zaken eens tegen het licht te houden? Moeten we elke stottercursus betalen, elke logopedie? Mijn dochter gaat ‘gratis’ naar logopedie om het duimen en een beugel te voorkomen. Mijn zoon omdat hij mogelijk verkeerd slikt. Prima! Maar ik denk dat ons systeem hier een beetje in doorslaat en zeker de kosten die hier uiteindelijk bij komen!
Zaken schrappen dus!

3 – MIP (meerjarig investeringsprogramma)
Wij vinden het een heel goed systeem om inzichtelijk te krijgen waar en wanneer we welke uitgaven gaan doen. Daarbij willen we wel opmerken, zoals we dat ook al in de verzamelcie. hebben gedaan, dat we heel benieuwd zijn of we als raad en als verschillende fracties wel die professionele houding kunnen blijven aannemen. Het is namelijk al eerder gebleken dat het veel sexyer is om zwembad de Waterman open te houden, dan misschien noodzakelijke infrastructurele of facilitaire zaken uit te voeren. Als je mag kiezen tussen sportvelden van € 3750.000 of het versterken van bruggen voor precies datzelfde geld die beiden in de LIP genoemd worden, ben ik benieuwd wat de fracties doen.
Of wat zijn de gevolgen op termijn voor de projecten die op de B lijst komen en het risico zeer groot is dat veel projecten die al gepland staan jaren doorschuiven. Wij horen dat van sommige projecten nu al. Zeker omdat de organisatie het eerst met de raad wil bespreken en nog niet zelf de keuze kan of wil maken.

4 – Begroting 2023
Uiteraard willen we maatregelen die het college neemt verwerkt zien in een begroting. Het is onzes inziens alleen wel des colleges om uiteindelijk die keuzes te maken. De keuze van het college bv. om bij ‘oud voor nieuw’ het budget van particuliere beveiligingsbedrijven af te ramen vinden wij een hele verkeerde keuze. Handhavers worden dan wel uitgebreid, maar dat is nou juist het probleem. (!)
Die werken niet in de avond- en/of nachturen (of tot max. 22.00 uur) en de particuliere beveiligingsbedrijven rijden dan juist wél rondjes in het Westland!!! Dit zou wat ons betreft in begroting 2023 dus juist moeten terugkeren.

5 – Alternatieve besparingsmogelijkheden
Dit heb ik al eerder in mijn bijdrage aangegeven. Dit is natuurlijk een lachertje. Ik ga deze vraag niet eens beantwoorden… Maar het zou natuurlijk een ontzettende (foute) grap zijn dat straks hondenbelasting in gevoerd gaat worden door het college, terwijl het de partijen die deze coalitie vormen en deze wethouders leveren zijn die eerst gratis geld weggeven en andere (financiële) keuzes hebben genomen waardoor we hier in terecht zijn geraakt.

6 – Besparingsmogelijkheden
Eigenlijk al in mijn bijdrage als rode draad genoemd, maar wat ons betreft;
Géén geld naar … cadeautjes van coalitiepartijen
Géén geld naar … verhuizing WOS
Maar ook…

– Géén geld naar zó veel externen binnen de organisatie
– Of bij RIA’s of Cie. een overkill aan ambtenaren. Het is soms handig als er 1 of 2 zijn voor
uitleg, maar soms zitten er 12 tot 14… beetje overdreven.
– Of al die koffie bij bijeenkomsten van de gemeente die half uurtje duren, maar Groene
Schakel rekent wel de hoofdprijs
– Of kijken naar invoeren precariorechten of terrasvergoedingen per meter, dit is het meest
eerlijk voor alle horecaondernemingen

7 – Nieuwe ambities (en hoe dekken we die?)
Ook hier heb ik het net al in mijn inbreng over gehad. Het is eigenlijk een beetje een brevet van onvermogen dat het huidige college met deze vraag naar de raad komt. Begrijpelijk, dat wel.. Maar een partij als WV dat écht jarenlang roept dat alles slecht gaat in de gemeente, nu zelf aan zet is.. twee wethouders levert (al hoewel dat ook nog maar de vraag is).. en nu aan andere partijen de ambities en vooral ook de dekking vraagt.

8 – ‘Oud voor nieuw’
Op zich is het programma zoals dat nu gestart is prima. Het heeft vooral met de professionele houding en discipline of ruggengraat van ons als partijen te maken om hier dan ook écht gezamenlijk in op te trekken en de juiste beslissingen te nemen.

9 – Extra aandacht voor zaken in begroting 2024 (die geen geld kosten?)
– Opstalweg /Kruisbroekweg, Onderpad Maasdijk  à oftewel; verkeersknelpunten oplossen!
– Hoogvlieger Naaldwijk  à  Motie Openbaar onderwijs?
– Flexroute afschaffen!

Afsluitend voorzitter,
Zoals gezegd behandelen we vandaag verschillende zaken. Ik heb het net in mijn inbreng vooral over de voorjaarnota 2023 gehad. Een doorkijkje naar de komende begroting(en). We hebben onze richting als LPF Westland aangegeven/meegegeven en onze beschouwingen op het gehele proces verteld.

Maar als ik dan als laatste ook nog de jaarstukken en het jaarverslag lees van het afgelopen jaar en ik kijk; Wat heeft dit college in het hele jaar 2022 gedaan? Wat heeft het college in 2022 bereikt?  Dan moet ik wel een beetje lachen… Op pag.6 staan de hoogtepunten van dit college en ik noem er een paar.. ik citeer..

In 2022:
– De voorbereiding terugplaatsing van het beeld van Gravin Machteld op het marktplein in
’s-Gravenzande werd gestart en het beeld is begin 2023 teruggeplaatst.  (Dus eigenlijk kan je zeggen; het beeld is niet eens in 2022 ‘bereikt’, maar in 2023. In 2022 waren puur alleen al de voorbereidingen. Overigens; voor zover je überhaupt van een ‘succes’ kan spreken bij het plaatsen van dit beeld)
Dan;
– De camperplekken op het parkeerterrein bij strandopgang Molenslag in Monster zijn ingericht (wow)
En;
– Het fietspad langs de Lee in de Lier is aangelegd (maar zoals ik van mijn collega van GL begreep zijn de verkeersborden daaromheen nog steeds allemaal fout)

En dan… Als laatste… Als klap op de vuurpijl; het hoogtepunt van dit college in 2022… Wat hebben ze bereikt; althans wat ze zelf noemen/aandragen in hét jaarverslag 2022… pagina 6;

– Er kwamen fietsnietjes op het Van Tijnplein in Naaldwijk.    GE-WEL-DIG !!!!

Nou, u begrijpt voorzitter… We kijken met spanning uit naar de komende begroting in november en zijn ook heel benieuwd naar het jaarverslag van 2023.

Dave van Koppen, fractievoorzitter
LPF Westland

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter

Menu