LPF Westland

"Pak je Westlandse stem terug!"

2018 - 2022
Onze fractie

Onze
Standpunten

Contact
Informatie

 • Voorkeur voor christelijke, niet-economische vluchtelingen
 • Vluchtelingen krijgen tijdelijke status
 • Geen verplichte huisvesting statushouders
 • Geen voorkeursbehandelingen voor statushouders
 • Geen islamitische basisschool
 • Meer huizen voor Westlandse jongeren
 • Ouderenwoningen dichtbij voorzieningen
 • Statushouders mogen geen voorrang krijgen op Westlanders op de wachtlijst
 • Betere verbinding, vooral in kleine kernen
 • Onderzoek naar tram in Westland
 • Inzetten op vervoer op maat / plusbus
 • Overlast direct aanpakken
 • Boa’s krijgen meer bevoegdheden
 • Lokale beveiligingsbedrijven inschakelen
 • Camerabeelden actief gebruiken bij misdrijven
 • Politiebureau Naaldwijk mag niét sluiten!
 • Meer mogelijkheden voor Westlandse feestweken
 • Geen extra geluidsberperkingen
 • Geen extra regelgeving bij feestweken
 • Sluitingstijden horeca aanpassen
 • Het wordt tijd voor meer jeugdwerk
 • Meer ontmoetingsplekken
 • Bus Route 25 komt terug